A tagozatokat, azok beosztását és a hozzájuk kapcsolódó zsűri összetételét az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság 2019. január 28-i ülésén véglegesítette.

A zsűritagok a Szakmai Bizottság januári döntését követően részletes tájékoztatást kaptak a zsűrizés technikai és adminisztratív kérdéseiről.  

A pályamunkákat a rendező intézmény által központilag felkért zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A zsűrik tagjai a benyújtott pályamunkákat értékelő bírálataikat az OTDT online rendszerében rögzítik március 22-ig. Az írásbeli bírálatokat és a benyújtott pályamunkára adott pontszámokat a rendező intézmény az OTDT online rendszerében a nyilvános védést megelőzően, április 1. után közzéteszi.

A hallgatói opponenseket az intézményi TDT titkárokon keresztül szintén az intézmények jelölik február 22-i határidővel. Az opponensek a bírálataikat írásban április 3-ig készítik el és a versenyen szóban adják elő.

A pályamunkákat és szerzőik nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három oktatóból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet. Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője.