A rendezvény szervezője: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Telefon: 06 (30) 339 2405
Honlap: http://otdk2019.jak.ppke.hu
E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu

Házigazda: Dr. Szabó István tszv. egyetemi tanár, dékán
Ügyvezető elnök: Dr. Erdődy János egyetemi docens, dékánhelyettes, kari TDT-elnök
Ügyvezető titkár: Dr. Pogácsás Anett egyetemi adjunktus, kari TDT-titkár
Helyettes ügyvezető titkár: dr. Kurunczi Gábor megbízott oktató
Helyettes ügyvezető titkár: dr. Varga Ádám megbízott oktató
Hallgatói képviselő: Varró Máté egyetemi hallgató
Helyettes hallgatói képviselő: Büki Bettina egyetemi hallgató