A bizottság elnöke:
Dr. Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE)
A bizottság tagjai:
Dr. Smuk Péter dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE)
Dr. Kocsis Miklós habilitált egyetemi docens (PTE)