A bizottság elnöke:
Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár (KRE)
A bizottság tagjai:
Dr. Papp Tekla intézetvezető egyetemi tanár (NKE ÁKK)
Dr. Tóth Tihamér dékánhelyettes, egyetemi tanár (PPKE)