A bizottság elnöke:
Dr. Bencze Mátyás dékánhelyettes, egyetemi tanár (DE)
A bizottság tagjai:
Dr. Nagy Zsolt János egyetemi docens (SZTE)
Dr. Szmodis Jenő egyetemi docens (NKE ÁKK)