A bizottság elnöke:
Dr. Varga Zoltán dékánhelyettes, egyetemi docens (ME)
A bizottság tagjai:
Dr. Halász Zsolt tanszékvezető egyetemi docens (PPKE)
Dr. Pardavi László egyetemi docens (SZE)